Tandheelkunde

Al sinds 1986 kunt u bij De Polders terecht voor reguliere tandheelkunde. Onze tandartsen staan garant voor uw totale mondgezondheid en zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Parodontologie (NvvP).

 

Op controle

De status van uw gebit, tandbederf (cariës) en de conditie van uw tandvlees; bij de periodieke controle kijkt de tandarts naar uw totale mondgezondheid. Met een aan de NvvP-behandelprotocollen vastgesteld cijfer wordt de conditie van uw tandvlees beoordeeld. Vervolgens bespreken de tandarts en u samen met welk zorgplan uw mond gezond wordt. Regelmatig op controle gaan is dus belangrijk, zorg dat u het niet mist!

 

Gaatjes vullen

Als een deel van uw tand of kies verloren is gegaan of deze door tandbederf (cariës) is aangetast, plaatst de tandarts een vulling. In overleg met de tandarts wordt dit gaatje gevuld. Met of zonder verdoving, met wit composiet.

 

Kronen & bruggen

Vullen met composiet kan niet meer, als een groot deel van een tand of kies verloren is gegaan. Tot de mogelijkheden behoren dan een inlay, kroon of brug.

 • Inlay: Een ingelegde vulling. Deze wordt op maat gemaakt en is vaak van goud.
 • Kroon: Een kapje dat in het gebit past en dat zoveel mogelijk lijkt op de verloren gegane tand of kies. Een kroon biedt stevigheid en bescherming aan het overgebleven deel van die eigen tand of kies. Nadat het aangetaste deel volledig weggeslepen is, wordt de kroon geplaatst. Soms wordt ook om esthetische redenen voor een kroon gekozen, bijvoorbeeld bij verkleuring.
 • Brug: Eén of meerdere kronen en een zwevend tussendeel (dummy), op de plaats waar één of meerdere tanden verloren zijn gegaan.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de kosten krijgt u van ons altijd een begroting mee. De prijs is afhankelijk van het soort kroon of brug dat voor u geschikt is, de tandarts bespreekt dit met u. De vergoedingen verschillen per verzekeraar; in uw polis kunt u nakijken wat u vergoed krijgt.

 

Wortelkanaalbehandeling

Tandbederf, een valpartij of lekkende vullingen kunnen leiden tot een ontsteking aan de zenuwen in uw tanden. Zo’n ontsteking verdwijnt niet vanzelf en zal dus behandeld moeten worden. Dit gebeurt met een wortelkanaalbehandeling: het reinigen van de zenuwen in een ontstoken tand of kies.

 

Stralend witte tanden

Bij De Polders kunt u ook terecht voor het bleken van uw gebit. Dit gebeurt met de Prevdent-methode of met een op maat gemaakt gebitje met bleekmateriaal. Daarnaast heeft de Polders sinds 2017 een nieuwe bleekmethode. Met Beautiful Smile geeft u uw gebit al voor 99,- euro een opfrisbeurt. Informeer bij ons naar de mogelijkheden en welke methode het beste bij u past.

 

Snurken verhelpen

Om snurken te verminderen of te doen verdwijnen kan de tandarts een anti-snurkbeugel (MRA) plaatsen: een soort prothese die over de tanden wordt geschoven en de onderkaak naar voren houdt tijdens het slapen. De tong, die vastzit aan de onderkaak, blijft zo beter op zijn plaats en zakt minder gemakkelijk in de keel.

Wij zijn geopend voor alle behandelingen. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de mondzorgkoepels en de richtlijnen van het RIVM.

Mede hierom zal uw bezoek aan onze praktijk anders zijn dan gebruikelijk. Hieronder vindt u de voor u belangrijkste veranderingen.

De komende periode werken wij alleen op afspraak. Dit betekent dat wij ook graag een afspraak met u maken als u een reparatie aan uw prothese heeft of als u een drukplek heeft.

Vanwege het beperkte aantal patiënten die wij per dag kunnen behandelen, is het mogelijk dat wij geen afspraak binnen de korte termijn kunnen maken die u normaal gesproken van ons gewend bent. Wij doen ons uiterste best om dit zoveel mogelijk te voorkomen en u zo snel mogelijk te helpen. Daarnaast doen wij ons best om u bij uw eigen tandarts in te plannen, helaas zal dit niet in alle gevallen mogelijk zijn. Wij hopen op uw begrip.

 

Neem contact met ons op indien:

 • U positief getest bent op Corona.
 • U verschijnselen of klachten heeft zoals: Verkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid en/of kortademigheid, plotseling geur- en/of smaakverlies. Kom in dit geval niet zomaar op uw afspraak. Wij zullen uw afspraak moeten verzetten. Spoedgeval? Met extra getroffen maatregelen kunnen wij een spoedgeval behandelen.
 • Iemand in uw omgeving nu of in de 10 dagen voor uw afspraak positief getest is op Covid-19 of iemand in uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Wij zullen dan helaas uw afspraak 10 dagen moeten uitstellen.
 • U volgens het RIVM dringend geadviseerd wordt om in thuisquarantaine te blijven.

 

Veranderingen voor u:

 • Wij vragen u vriendelijk om niet te vroeg op uw afspraak te komen. Wij vragen u maximaal 5 minuten voor uw afspraak u te melden bij de balie. Op deze manier weten wij dat u aanwezig bent en houden wij het aantal patiënten die aanwezig zijn in de praktijk in de gaten.
 • Wij vragen u zoveel mogelijk om alleen naar uw afspraken te komen. Mocht het nodig zijn dan is één begeleider per patiënt toegestaan. Dit betekent helaas ook dat afspraken voor heel het gezin voorlopig niet mogelijk zijn.
 • Om de afstand in de wachtkamer te bewaren hebben wij een maximum gesteld aan het aantal patiënten dat in de wachtkamer kan wachten. Indien alle stoelen bezet zijn, vragen wij u vriendelijk om in uw auto of buiten te wachten. Wij zullen u bellen als wij weer ruimte in de wachtkamer hebben of wij roepen u binnen voor uw afspraak.
 • Voordat u de wachtkamer betreedt vragen wij u vriendelijk om uw handen te desinfecteren. Probeer hierna uw gezicht en zaken, zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken.
 • In navolging van het RIVM willen wij u vriendelijk vragen om in de wachtkamer een mondmasker te dragen.
 • Helaas hebben wij op dit moment geen folders/tijdschriften in de wachtkamer en is voor de jongste patiënten de spelcomputer tijdelijk buiten werking.
 • Voorafgaand sommige behandelingen zullen wij u laten spoelen.
 • De vervolgafspraken zullen zoveel mogelijk door de behandelaars in de behandelkamers worden gemaakt.
 • Verwijsbrieven, recepten en facturen zullen zoveel mogelijk digitaal worden verstuurd. Wilt u uw het liever fysiek ontvangen? Geen probleem, u kunt dit doorgeven aan de balieassistente.
 • Om uw en onze veiligheid te blijven garanderen is het mogelijk dat wij een kleine toeslag rekenen (€4,26). Deze toeslag is tijdelijk en vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor meer informatie over de toeslag kunt u contact met ons opnemen of vraag het tijdens uw afspraak.

Heeft u vragen over welke maatregelen wij hebben genomen, vragen over het wachtkamerbeleid, of over uw afspraak? Wij horen dit graag. U kunt contact met ons opnemen op 040-2541639 of stuur ons een mail naar info@depolders.nl

 

We are open for all treatments. To keep you and ourselves safe we work according to the guidelines our branch organizations have set and the guidelines from the RIVM.

Therefore, your visit to our practice will be a little bit different. Below you will find the most important changes for you.

We work by appointment only. It might not be possible to make an appointment on short notice or with your own dentist or dental hygienist, due to the limited number of patients that can be treated per day We will try our hardest to help you as soon as possible and with your own practitioner. Thank you for understanding.

 

Please contact us in case:

 • You have tested positive for the Covid-19.
 • You have one of the following symptoms: a cold, coughing, sneezing, shortness of breath, a fever or a sudden loss of smell and / or taste.
 • You have been in contact with, or someone in your household has tested positive for Covid-19 in the last 10 days prior your appointment.
 • Someone in your household has a fever and / or shortness of breath.
 • You are strongly advised to self-quarantine according the rules the RIVM set.

 

If one of the situations applies for you, We will reschedule your appointment to a later date. Emergency? In exceptional cases treatment can take place with additional measures.

 

Changes during your visit:

 • We kindly ask you not to arrive too early to your appointment and to register max. 5 minutes prior your appointment at our front desk.
 • We ask you to come to your appointment alone. However, if needed one attendant can accompany you during the appointment.
 • Unfortunately, we have limited seats available at our waiting room. If all seats are taken, we kindly ask you to wait outside or in your car. We will notify you when there is a free seat or the appointment starts.
 • Before entering our waiting room, we kindly ask you to disinfect your hands.
 • We strongly advice the use of facemasks when waiting at our practice.
 • Unfortunately, we do not have any flyers/ magazines available during your wait and our computer for the kids is temporarily out of service.
 • Prior some treatments the practitioner will ask you to rinse.
 • Follow-up treatments and check-ups will likely be made by the
 • Referrals, estimated costs and invoices will be send by email. Do you wish to receive these on paper? No problem, please let our assistant at the front desk know.
 • To guarantee your safety and ours, we may charge an additional fee (€4,26). This fee is temporary and has been introduced by the NZA (Dutch healthcare authority). For more information please contact us or ask us during your appointment.

 

Questions about the measures we have taken, our policy regarding our waiting room, or about your appointment? Please let us know. You can contact us on 040-2541639 or via mail, info@depolders.nl.